top of page
ME
NU
  • Writer's pictureIsma' Ftit

Ħtieġa urġenti tad-demm O-Positive
Is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm qed jappella b'mod urġenti għad-demm tat-tip O positive.


Min jixtieq jagħti d-demm jista' jirrikorri fiċ-Ċentru tal-Għoti tad-Demm bejn it-8:00am sas-6:00pm.

bottom of page