ME
NU
  • Isma' Ftit

Ħtieġa urġenti tad-demm O-Positive
Is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm qed jappella b'mod urġenti għad-demm tat-tip O positive.


Min jixtieq jagħti d-demm jista' jirrikorri fiċ-Ċentru tal-Għoti tad-Demm bejn it-8:00am sas-6:00pm.

  • Facebook
  • Instagram

Isma' Ftit hu mmexxi minn turtle.mt.

Aħna niktbu dwar: ħsibijiet, riflessjonijiet, ġrajjiet kurrenti, arti, kitbiet, tagħlim u stejjer oħra li jnisslu pożittività.

© Isma' Ftit. Kull dritt riservat 2016 - 2021