top of page
ME
NU
  • Writer's pictureLara Michelle Camilleri

Il-maħfra tmur lil hinn milli sempliċement taċċetta apoloġija b’mod verbali.Il-maħfra tmur lil hinn milli sempliċement taċċetta apoloġija b’mod verbali. Biex verament taħfer trid terħi r-rabja u l-ħsibijiet negattivi li jkunu qegħdin jifnuk filwaqt li tkun inti stess li toffri xi ħaġa pożittiva – empatija u kompassjoni - lil min ikun weġġgħek.


Studji juri li l-maħfra ġġib għadd ta’ benefiċċji, fosthom:


  1. Tittaffa l-attività fiżjoloġika. Il-maħfra ttaffi t-tensjoni fil-muskoli, tbaxxi t-taħbit tal-qalb kif ukoll tbaxxi l-pressjoni.

  2. Tnaqqas l-uġigħ emozzjonali – ir-rabja u d-diżappunt – kif ukoll l-uġigħ fiżiku, fosthom l-uġigħ fid-dahar.

  3. Irqad ta’ kwalità aħjar u inqas għeja.

  4. Inqas problemi relatati mas-saħħa mentali, inkluż l-istress.

  5. Inqas sintomi ta’ dipressjoni u stima iktar għolja tiegħek innifsek.

  6. Persuna li taħfer tkun iżjed kuntenta, f’saħħitha, paċi magħha nnifisha, kapaċi tidħol f’kompromessi u tistabbilixxi relazzjonijiet itwal u mill-qrib ma’ dawk ta’ madwarha.

  7. Persuna li titlob il-maħfra filwaqt li tipprova ddewwi l-weġgħa li tkun ikkawżat lil ħaddieħor, tkun iktar kapaċi taħfer lilha nnifisha.

  8. Il-maħfra tgħinek tgħix aktar fit-tul u b’mod seren. Jekk tixtieq taħfer lil xi ħadd, tibqax tħares lejk innifsek bħala l-vittma. Irrifletti fuq il-valur tal-maħfra u l-importanza li tagħtih f’ħajtek. Irrifletti wkoll fuq ir-reazzjoni tiegħek għall-weġgħa li ġarrabt u kif din affettwatlek saħħtek u l-benessri tiegħek. Fl-aħħar mill-aħħar, meta tħossok lest, kun inti stess li tiddeċiedi attivament li taħfer li dak li naqsek.

bottom of page