ME
NU
 • Lara Michelle Camilleri

Il-maħfra tmur lil hinn milli sempliċement taċċetta apoloġija b’mod verbali.



Il-maħfra tmur lil hinn milli sempliċement taċċetta apoloġija b’mod verbali. Biex verament taħfer trid terħi r-rabja u l-ħsibijiet negattivi li jkunu qegħdin jifnuk filwaqt li tkun inti stess li toffri xi ħaġa pożittiva – empatija u kompassjoni - lil min ikun weġġgħek.


Studji juri li l-maħfra ġġib għadd ta’ benefiċċji, fosthom:


 1. Tittaffa l-attività fiżjoloġika. Il-maħfra ttaffi t-tensjoni fil-muskoli, tbaxxi t-taħbit tal-qalb kif ukoll tbaxxi l-pressjoni.

 2. Tnaqqas l-uġigħ emozzjonali – ir-rabja u d-diżappunt – kif ukoll l-uġigħ fiżiku, fosthom l-uġigħ fid-dahar.

 3. Irqad ta’ kwalità aħjar u inqas għeja.

 4. Inqas problemi relatati mas-saħħa mentali, inkluż l-istress.

 5. Inqas sintomi ta’ dipressjoni u stima iktar għolja tiegħek innifsek.

 6. Persuna li taħfer tkun iżjed kuntenta, f’saħħitha, paċi magħha nnifisha, kapaċi tidħol f’kompromessi u tistabbilixxi relazzjonijiet itwal u mill-qrib ma’ dawk ta’ madwarha.

 7. Persuna li titlob il-maħfra filwaqt li tipprova ddewwi l-weġgħa li tkun ikkawżat lil ħaddieħor, tkun iktar kapaċi taħfer lilha nnifisha.

 8. Il-maħfra tgħinek tgħix aktar fit-tul u b’mod seren. Jekk tixtieq taħfer lil xi ħadd, tibqax tħares lejk innifsek bħala l-vittma. Irrifletti fuq il-valur tal-maħfra u l-importanza li tagħtih f’ħajtek. Irrifletti wkoll fuq ir-reazzjoni tiegħek għall-weġgħa li ġarrabt u kif din affettwatlek saħħtek u l-benessri tiegħek. Fl-aħħar mill-aħħar, meta tħossok lest, kun inti stess li tiddeċiedi attivament li taħfer li dak li naqsek.

 • Facebook
 • Instagram

Isma' Ftit hu mmexxi minn turtle.mt.

Aħna niktbu dwar: ħsibijiet, riflessjonijiet, ġrajjiet kurrenti, arti, kitbiet, tagħlim u stejjer oħra li jnisslu pożittività.

© Isma' Ftit. Kull dritt riservat 2016 - 2021