ME
NU
  • Lara Michelle Camilleri

In-nemel kapaċi jiflaħ għoxrin darba aktar mill-piż tiegħu stess.


In-nemel kapaċi jiflaħ għoxrin darba aktar mill-piż tiegħu stess.

Tags:

  • Facebook
  • Instagram

Isma' Ftit hu mmexxi minn turtle.mt.

Aħna niktbu dwar: ħsibijiet, riflessjonijiet, ġrajjiet kurrenti, arti, kitbiet, tagħlim u stejjer oħra li jnisslu pożittività.

© Isma' Ftit. Kull dritt riservat 2016 - 2021