top of page
ME
NU
 • Writer's pictureLara Michelle Camilleri

Ir-riċetta biex tħossok iktar ferħan

Updated: Jun 7, 2021
 1. Kun iktar ottimist. Warrab il-ħsibijiet negattivi li jinbtu u ġġildilhom b’attitudni pożittiva u persistenti.

 2. Naqqas il-ħin li tqatta’ fuq Facebook u imla ħinek billi ċċempel jew tiltaqa’ ma’ sħabek. Iktar likes fuq Facebook mhumiex se jżidulek il-kuntentizza.

 3. Iffoka fuq in-nies ta’ madwarek u ħallik mill-oġġetti materjali. Iktar kemm tixtri, iktar tkun trid taħtaf taħt idejk.

 4. Agħmel lista ta’ dawk il-persuni li tħossok grat lejhom u ta’ dawk l-affarijiet li jnisslulek tbissima. Kull darba li tħossok dgħajjef agħtiha titwila.

 5. Tibqax magħluq bejn l-erba’ ħitan tad-dar. Il-ħin li tqatta’ barra mid-dar kapaċi jbiddillek il-burdata.

 6. Tikkumparax lilek innifsek ma’ ħaddieħor. Kulħadd għandu l-battalja tiegħu x’jissielet. Timpressjonax ruħek b’kemm ħaddieħor għandu ġid.

 7. Ifhem iktar lil ħaddieħor u tokkupax ruħek bid-dgħufijiet tiegħek biss.

 8. Taqbiżx l-irqad. In-nuqqas ta’ rqad jaffettwalek il-burdata u r-relazzjonijiet li jkollok ma’ ħaddieħor.

 9. Iġri wara l-ħolm u l-passjonijiet tiegħek.

 10. Tintelaqx. Sib ħin biex tagħmel ftit eżerċizzju. Jekk titla’ erba’ sulari taraġ minflok taqbad il-lift, biżżejjed.

 11. Għin u ferraħ lil ħaddieħor filwaqt li ssib ħin għalik innifsek ukoll.

 12. Tikolx ħniżrijiet. Wara ikla tajba l-ġisem iħossu iktar sodisfatt u għaldaqstant tant ieħor inti.

 13. Tneħħix it-tbissima minn fuq fommok. It-tbissim jittieħed, titbissem int u jitbissem ta’ ħdejkbottom of page