ME
NU
  • Isma' Ftit

Is-saħħa mhux dejjem tiġi mill-mediċinaIs-saħħa mhux dejjem tiġi mill-mediċina. Ħafna drabi tiġi mill-moħħ, mill-qalb u mir-ruħ. Tiġi mill-imħabba u mit-tbissima li tħalli fuq ħaddejk.

  • Facebook
  • Instagram

Isma' Ftit hu mmexxi minn turtle.mt.

Aħna niktbu dwar: ħsibijiet, riflessjonijiet, ġrajjiet kurrenti, arti, kitbiet, tagħlim u stejjer oħra li jnisslu pożittività.

© Isma' Ftit. Kull dritt riservat 2016 - 2021