ME
NU
 • Isma' Ftit

Kif tinduna li persuna tajba għalik?
8 sinjali li persuna hi tajba għalik:

 • Tħossok kuntent wara li tkun iltqajt magħhom.

 • Tista’ tkun 100% int madwarom.

 • Iħeġġuk twettaq il-ħolm tiegħek.

 • Ma jippruvawx iżommuk lura.

 • Ma tippruvax tkun orgoljuż quddiemom.

 • Tħossok fil-paċi magħhom.

 • Ikunu miegħek fit-tajjeb u fil-ħażin.

 • Iġiegħluk tħossok iktar kunfidenti.

Tags:

 • Facebook
 • Instagram

Isma' Ftit hu mmexxi minn turtle.mt.

Aħna niktbu dwar: ħsibijiet, riflessjonijiet, ġrajjiet kurrenti, arti, kitbiet, tagħlim u stejjer oħra li jnisslu pożittività.

© Isma' Ftit. Kull dritt riservat 2016 - 2021