top of page
ME
NU
  • Writer's pictureIsma' Ftit

Ma' liema kultura tqabbel lil Malta?

Updated: Jul 1, 2021Yang Lui

Artista grafika bbażata f'Berlin, Yang Lui, li hi professur u l-Kap tad-Dipartiment tad-Disinn u tal-Komunikazzjonijiet fl-Università tal-Arti Teknika ta' Berlin, turi d-differenzi kulturali bejn il-Punent u l-Lvant permezz ta' illustrazzjonijiet simplifikati.


Mill-esperjenzi tagħha stess bħala tifla u adulta, turi d-differenzi kulturali bejn iż-żewġ naħat tal-globu permezz ta' illustrazzjonijiet dwar id-drawwiet, l-istil ta’ ħajja u l-imġiba tagħhom ta’ kuljum. Il-proġett ta’ 47 illustrazzjoni kien esebit fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin fil-Ġermanja u ġie ppubblikat ukoll fi ktieb fl-2007. Hawn hi selezzjoni żgħira mis-serje intitolata 'East meets West'.


Wara li tara dawn l-illustrazzjonijiet, ma' liema kultura tqabbel lil Malta?


Il-kju


Ristorant


Ir-rabja


Jiena


Il-verità


Il-problemi


It-trasport


L-opinjoni


Persuna ġdida fil-grupp


L-imgħallem


bottom of page